YAZILIMLAR PATENTLENEBİLİR Mİ?

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) dünya patent pastasından en büyük payı alan teknik alan durumunda ve diğer hukuk alanlarından daha hızlı adapte olsa da fikri mülkiyet mevzuatları ve içtihatları yine de bu alandaki hızlı gelişmeleri yakalamakta zorlanıyor.  ICT alanındaki buluşların patent mevzuatlarındaki karşılığı genellikle Bilgisayar Tabanlı Buluşlar (Computer Implemented Inventions-CII) olarak geçiyor ve CII kapsamına […]

YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİMİZE PATENT VEKİLİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Yerli ve milli otomobilimiz hepimize hayırlı olsun. Gerek tasarım gerekse ortaya konan vizyon takdire şayan. Umarım her şey planlananlar doğrultusunda sorunsuz ilerler ve aracımızı en kısa sürede yollarda görürüz. Proje lansmanında benim en dikkatimi çeken hususlardan biri aracın Fikri ve Sınai Haklarının %100 ülkemize ait olduğu, hiçbir taraftan bir patent satın alma ya da kiralama […]

TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN TEMEL SEVİYE BİR KONTROL LİSTESİ

Bilindiği üzere TÜBİTAK’ın “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” açıldı. Böyle çağrıların ülkemizin Ar-ge ekosisteminin daha da iyileşmesi ve patent farkındalığının artması yönündeki katkıları hepimizin malumu. Ben de bu yazımla ekosisteme küçük bir katkı sunmak istiyorum. Buna göre aşağıda giriş seviyesinde bir kontrol listesini sizlerle paylaşıyorum. Giriş seviyesinde dedim çünkü bizler sürecin ilerleyen aşamalarında […]

10 BAŞLIK ALTINDA STRATEJİK FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ

“Fikri mülkiyetler, uyku halindeki maddi, sabit ve maddi olmayan kâr motorunu, güçlü ve kârlı hale getiren bujilerdir. Fikri mülkiyetler bir firmanın sahip olabileceği en güçlü varlıklardır. Yüksek satış fiyatlarının tespit edilmesini sağlayabilirler, pazar payını yükseltebilirler, müşteri sadakati sağlayabilirler ve rakiplere büyük engeller teşkil edebilirler.” (Russell Parr) Bu sözden de anlaşılacağı üzere Fikri Haklar (marka, patent, […]

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

Bir buluşa patent alabilmenin ilk şartı teknik bir problemi çözüyor olmasıdır. Diğer bir deyişle ortaya çıkan faydanın görecesiz olması, ölçümlenebilir olması istenmektedir. Örneğin çok lezzetli bir süt ürettim argümanıyla patent alınması mümkün değildir. Zira lezzet kavramı kişiden kişiye değişen görece bir kavramdır ve ölçümlenebilir bir şey de değildir. Ancak raf ömrü piyasadakilerden daha uzun bir […]

2021 YILINA PATENT GÖZÜYLE BİR BAKIŞ

Dünya olarak pandeminin ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde bir 2021 geçirdik. Peki bu durum ülkemizin sınai mülkiyet aktivitesini ve insanların bu konuya bakışını acaba nasıl etkiledi? İsterseniz gelin hep birlikte 2021 yılını patent ve faydalı modeller özelinde hem istatistiksel açıdan hem de sahada neler olduğu noktasında değerlendirelim. TÜRKPATENT’in açıkladığı istatistikler üzerinden başlarsak, 2021 yılında yerli hak […]

HEDEFLER YOLUNDA PATENT ODAKLI AR-GE

Tabi sadece hedef koymak yetmez, bu hedefe ulaşmayı sağlayacak vasıtaları doğru seçmek ve bunları bir devlet politikası haline getirmek de gerekiyor. Ülkemizin son 15 yılına baktığımızda, bu alanda çok yapıcı ve teşvik edici çalışmaların olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ar-Ge, patent gibi kavramların her

FİKRİ MÜLKİYET ENSTRÜMANLARININ ÖNEMİ

Ülkemizde son yıllarda özellikle ithal edilen ürünleri Türkiye’de üretme (ithal ikame) konusunda ciddi çalışmalar mevcut, her gün bu amaçla kurulmuş yeni bir girişimin, tesisin haberlerini gururla, mutlulukla izliyoruz. HAMLE gibi süper teşvik programları ile devletimiz de cari açığı azaltacak ve iktisadi dinamiklerimizi daha kararlı hale getirecek bu yöndeki tüm çalışmaları ciddi şekilde destekliyor. Diğer taraftan, […]

PATENT DEĞERLEMENİN TEMELLERİ

Bilindiği üzere işletmeler maddi varlıklar, finansal varlıklar ve gayri maddi varlıklar olmak üzere 3 temel varlığı bünyelerinde barındırır. Buna göre bir işletmeye kayıtlı bina, arsa, demirbaş gibi unsurlar maddi varlıkları, para, çek, senet gibi mevcut hazır değerler de finansal varlıkları oluşturur. Gayri maddi varlıklar ise insan kaynağı varlığı, ilişkisel varlıklar ve yapısal varlıklar olmak üzere […]

PATENT ALANLAR DAHA AZ VERGİ ÖDÜYOR

Ar-ge ekosistemini destekleme amacıyla çok sayıda destek ve teşvik uygulaması bulunmakta. Bunlardan biri de 2015 yılında hayatımıza giren ve 2016’da uygulaması daha da kolay hale getirilen Sınai Mülkiyet Haklarına Dayalı istisna teşviki. Bu önemli teşvik sayesinde, eğer patent ya da faydalı model tescilli bir buluşunuzu ticarileştirdiyseniz, buradan elde ettiğiniz kazançlarınız için %50 oranındaki bir kurumlar […]