Fikri Mülkiyet Değerleme / Ticarileştirme

Küreselleşen dünya ekonomisinde, rekabet gücü, yeni teknolojiler üretme ve bu yeni teknolojileri hızla yeni ürünlere ve üretim süreçlerine dönüştürme yeteneğine dayanmaktadır. Ticari bir faaliyet olan girişimcilik ekosisteminin yarısı girişimci insanlar ve onların fikirleriyse diğer yarısı da bu fikirlere para yatıracak ve kalkındıracak olan yatırımcılardan oluşmaktadır.

Bugün tüm dünyada “yeniliğin” rekabet gücünün motoru olduğu genel kabul görmektedir. İşletmeler giderek artan rekabet ortamı karşısında ayakta kalabilmek için, bilgi ve bilgiye bağlı teknoloji üretmek veya ithal etmek zorundadırlar. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve yeni bilgi, uluslararası rekabet ortamında üretimin ön şartı olmuştur.

Türkiye’de ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün yönetme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak Türkiye ekonomisinin bilgi ekonomisine dönüşümü, gerekli teknolojik değişimin sağlanması, bunu sağlayacak olan Ulusal Yenilik Sistemi’nin ve girişimcilik ekosisteminin etkin şekilde çalışması ile mümkün olabilecektir.

Bilimsel ve teknolojik bilginin korunması, üretimi, yayılması, kullanılması ve sürdürülebilir olması kapsamında Ulusal Yenilik Sistemi’ni oluşturan kurum ve kuruluşlardan teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan firmalar (ve bu firmaların oluşturduğu ağlar),fonlar, kamu ve özel kesim firmaları, teknolojik yenilik faaliyetlerinin yürütülmesinde ve yeniliklerin ticari uygulamaya geçirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Her geçen gün hızla ilerleyen Teknolojik gelişimlerin ışığında, bilim insanları girişimci olmak için büyük uğraşlar vermekte ve uzun süreli yorucu çalışmalar gerçekleştirmektedir. Fakat en büyük sorunları fikirlerini veya ortaya çıkardıkları yenilikleri nasıl ticarileştirmeleri gerektiğini bilmemeleridir.

Bu bağlamda “Fikri Mülkiyet Değerleme ve Ticarileştirme” servisimiz ile bilim insanlarının, şirketlerin ya da bağımsız mucitlerin özellikle orta ve ileri seviye teknolojik alanlardaki çözümlerinin ticarileşmesi sürecine katkı koymak istemekteyiz. Bunun için farklı teknolojik alanlara ilgi duyan sermaye ve/veya network sahiplerinden oluşan ulusal ve uluslararası bir işbirliği ağı kurduk ve bu ağı sürekli olarak genişletmekteyiz.

Hizmetlerimiz

  • Olgunlaşma aşamasında olan buluş veya ürünlere ilişkin teknik, hukuki ve pazar analizlerinin yapılması
  • Buluşlara ilişkin fikri hakların (özellikle patentler) değerleme işleminin yapılması
  • Buluş sahipleri ile ticarileştirme sözleşmesi kapsamında anlaşma yaparak süreç yönetimi adımlarını belirleme ve süreci yönetme
  • Buluşun etkin olacağı sektörleri tespit ederek, pazar potansiyelini belirlemek üzere uzmanlarla birlikte çalışma
  • Bilim odaklı girişimciliği destekleyen, yeniliklerin faydaya dönüşmesini ve ticarileşmesini sağlayan uluslararası platformlar, şirketler, vakıflar, fonlar ve yatırımcılarla bağlantı kurma ve işbirliği yapma
  • Buluşlara ilişkin fikri hakların kiralama (lisans) ve satış (devir) müzakerelerini yürütme
  • Buluş Sahibi adına tüm yazışmaları, görüşmeleri ve anlaşmaları yapma

BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

T: +90 (224) 239 40 90 | E: info@erdemkayapatent.com