Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında:

İletişim bölümünden bize mesaj gönderirseniz sizinle ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için irtibat kurarız.

E-bülten üyeliği kısmında e-posta adresinizi bize iletirseniz bu bilgiyi size ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, yasal ve idari mevzuattaki güncel gelişmelerden sizi haberdar etmek amacıyla kullanırız.

Bizimle çalışmak isterseniz web sitemizdeki kariyer bölümünden adresine özgeçmişinizi gönderebilir veya sosyal platformlardaki ilanlarımıza göz atabilirsiniz. Bu durumda aday verilerini yalnızca iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kullanırız.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Verilerinizin üçüncü kişilere açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir. Verilerinize yalnızca Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş. ve yukarıda belirttiğimiz amaçların yerine getirilmesi amacıyla destek aldığımız tedarikçiler ve partnerlerimiz tarafından erişilebilir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Verileriniz web sitemizdeki ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte otomatik olarak e-posta hesabımıza düşer. Kişisel verileri işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşaşğıdaki gibidir:

Hukuki Sebep

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Açık rıza alınması

İşleme Amacı  

  • İletişim bölümünden bize mesaj gönderilmesi,
  • İş başvurularının değerlendirilmesi,
  • E-bülten üyeliği, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, yasal ve idari mevzuattaki güncel gelişmelerden sizi haberdar etmek,
  • Microsoft tarafından tahsis edilen e-posta sunucularının iletişim sürecinde kullanılması

 

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.