Bitki Islahçı Hakları

Bitki Islahçı Hakkı; kaliteli, verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitlerini geliştirmek amacıyla, bitkinin genetik yapısının değiştirilmesi yolu ile yapılan ıslahtan doğan bir haktır.

Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin kanun Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile ıslahçı hakları, korunması ve ihlaller ile ilgili müeyyideler düzenlenmiştir. Dünya genelinde geçerli olan UPOV Sözleşmesi’ni ise Türkiye 2007 yılında imzalamıştır.

Başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapıldığı “Islahçı Hakları” sayesinde hak sahibi, üretme veya çoğaltma, çoğaltım amacıyla hazırlama, satışa arz etme, satma veya diğer şekillerde piyasaya sürme, ihraç veya ithal etme ve depolama haklarına sahip olmaktadır. Bitki çeşitleri ve üzerindeki haklar; çeşit, yenilik, farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk özellikleri taşıyorsa korunabilmektedir ve koruma süresi 25 yıldır (asma ve patateslerde 30 yıl).

Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakkı; marka, patent, tasarım gibi fikri mülkiyetin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu anlamda Erdem Kaya Patent olarak profesyonel ekibimizle Islahçı Haklarına ilişkin müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz:

  • Başvuru ve tescil işlemleri
  • Sözleşmelerin hazırlanması
  • Islahçı hakları analizinin yapılması
  • Islahçı hakkına ilişkin hukuk davaları 
  • Alternatif İhtilaf Çözümleri (arabuluculuk, tahkim ve görüşmelerin yapılması)
  • Portföy yönetim hizmetleri
  • Bülten Takibinin yapılması
  • Sicilde değişiklik işlemlerinin yapılması (devir, birleşme, ticari unvan değişiklikleri, adres değişikliği vb. )

TEKLİF ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

T: +90 (224) 239 40 90 | E: info@erdemkayapatent.com