TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN TEMEL SEVİYE BİR KONTROL LİSTESİ

Bilindiği üzere TÜBİTAK’ın “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” açıldı. Böyle çağrıların ülkemizin Ar-ge ekosisteminin daha da iyileşmesi ve patent farkındalığının artması yönündeki katkıları hepimizin malumu.

Ben de bu yazımla ekosisteme küçük bir katkı sunmak istiyorum. Buna göre aşağıda giriş seviyesinde bir kontrol listesini sizlerle paylaşıyorum. Giriş seviyesinde dedim çünkü bizler sürecin ilerleyen aşamalarında çok daha kapsamlı soru setlerini devreye almaktayız. Yine de bu liste 1702 kapsamına giren bir teknoloji sağlayıcı kuruluşun elindeki patent portföyünü bir ön elemeye tabi tutmasında işe yarayacaktır. Her bir soruya bir puan vermek suretiyle patentleri skorlayıp önceliklendirmeyi metrik bir temele de oturtabilirsiniz.

·       Koruma tipi patent mi?

·       Teknoloji sağlayıcı kuruluşun statüsü şunlardan biri mi? Yükseköğretim kurumu, araştırma altyapısı, kamu kurumu, kamu araştırma merkezi/enstitüsü, teknoloji transfer ofisi veya teknopark şirketi

·       Teknoloji sağlayıcı kuruluşun patente ilişkin hak sahipliğinde bir pürüz var mı?

·       Patentin kalan koruma süresi 10 yıl ya da daha fazla mı?

·       Resmi yurtiçi patent araştırma raporu geldi mi?

·       Patent araştırma raporu olumlu mu?

·       Patent inceleme raporu olumlu mu?

·       Patent tescili alınmış mı?

·       Patente konu buluş yüksek teknoloji içeriyor mu? (Detay liste için bkz. 1702 çağrısı)

·       Patente konu buluş çevreci bir teknoloji mi? (Detay liste için bkz. 1702 çağrısı)

·       Yurtdışı patent başvurusu var mı?

·       Yurtdışı patent tescili var mı? (İstenen ülkeler için bkz. 1702 çağrısı)

·       Halihazırda teknolojiyle ilgilenenler var mı?

·       Teknoloji ile ilgilenen şirket KOBİ statüsünde mi?

·       Teknoloji ile ilgilenen şirkete birden fazla patenti transfer etme ihtimali var mı?

·       Çalışan bir prototip var mı?

·       Pazara sunmaya hazır bir ürün var mı?

·       Buluşçular teknik destek verecek mi?

Bu listede kalın ve altı çizili olan maddeler 1702 çağrısına başvuru için olmazsa olmaz kriterler. Sadece altı çizili olan maddeler 1702 kapsamındaki destek oranını artırıcı kriterler. Diğerleri ise başarı şansını artıran temel seviye bazı ilave kriterler…

Bu ön elemeden geçen ve en yüksek skoru alan patentler için sonraki aşamalara geçmek daha sağlıklı olacaktır. Bu konuda tecrübeleri olan bir meslek profesyoneli olarak, sonraki aşamalar genelde; patent değerlendirme (detay soru setleriyle analiz ve skorlama), pazar araştırma, şirketlerle eşleştirme, eşleştirilen yerlerle ön görüşmeler yapma, konuya en ilgili şirketle müzakere sürecini yürütme, patent değerleme, MOU ve lisans-devir sözleşmesi hazırlama ve tüm bunlar neticesinde teknoloji transferini gerçekleştirme gibi adımları içeriyor.

Eğer bu süreçte patente ya da teknolojiye ilişkin değeri azaltan eksikler tespit edilirse şirketlerle görüşme öncesinde bunları giderici aksiyonları almakta da büyük fayda görüyorum. Çünkü ülkemizdeki üretim şirketleri en uygun tabirle henüz yabancı oldukları teknoloji transferi konularında çekingen ve ürkek olabiliyor. Üzerine bir de çok fazla belirsizliği ve zayıflığı içeren bir konuyla kendilerine gidildiğinde, buradan pozitif bir çıktı almak genelde mümkün olamıyor ve hatta bu durum bir önyargı oluşturup sonraki süreçleri de tıkayabiliyor.

Umarım faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Konu hakkında sorularınız olursa e.kaya@erdemkayapatent.com adresinden her zaman bana ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı ve huzurlu günler…

Steroid Fiyatları 2024