PATENT VERİLERİNDEN FAYDALANIN

Türkiye’de patent kavramından her geçen gün daha fazla bahsedilir oldu. İlkokullardan Ar-Ge Merkezlerine her yerde buluş ve patentle yoğun aktiviteler var, eğitimler seminerler ve hatta yarışmalar yapılmakta. Tüm bu çalışmalarda patent başvurmanın önemi üzerinde duruluyor, patent başvuru sayılarının artması gerektiğinden bahsediliyor ki buna katılıyorum. Ancak bir hususu da atlamamamız gerekir. O da dünyadaki en geniş […]

PATENT VEKİLİNİZİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Bu oyundaki en önemli aktörlerden biri de teknik alandaki buluşlarınızın korunması, bu alandaki patentlerin analizi gibi kritik görevleri müvekkilleri adına gerçekleştiren patent vekilleridir. Patent vekilliği dünyada bariyeri en yüksek mesleklerden biri olarak bilinir. Zira iyi bir patent vekilinin mühendislik ya da temel bilimlere ilişkin bilgilerle fikri mülkiyet hukukunu tek bir potada eritmiş olması ve kendini de bu alanda sürekli güncel tutabiliyor olması gerekir.

PATENT HAZİNESİ YAZI DİZİSİ

“Patent Hazinesi” başlıklı bu yazı dizimde de sizlere bu süreçte edindiğim bilgi ve tecrübeleri olabildiğince yalın bir dil ve farklı bir bakış açısıyla aktarmaya çalışacağım. Peki neden yazı dizimizin adı “Patent Hazinesi”? Çünkü hazineler genelde ortaklıkta durmaz, o hazineye ulaşmak için adanmışlık, inanç, zaman ve emek gerekir. Teknoloji de böyledir. İcat yapmak ve hatta patente […]

TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için katma değerli ürün ve hizmetler üretmemiz şart. Bu noktada teknolojik ve akademik girişimlerde büyük bir potansiyel var ama desteklenmeleri gerekiyor. Ticari başarı potansiyeli yüksek olan böyle girişimler o en zorlu başlangıç zamanlarında maddi kaynak ya da tecrübe aktarımı yapmak suretiyle desteklenirse ileride ciddi başarı hikâyelerinin önü de açılmış oluyor […]

STRATEJİK FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİM KÜLTÜRÜ

Hep belirttiğim üzere Fikri Mülkiyet Hakları kurumların en değerli varlıklarından biridir ancak bu değerli enstrümanlardan en etkin şekilde faydalanabilmek için stratejik fikri mülkiyet yönetim kültürüne sahip olmak gerekiyor. Aşağıda stratejik fikri mülkiyet yönetimine ilişkin temel başlıkları sıraladım. Kültür oluşturma: Bu başlık kapsamında katmanlı eğitim programlarıyla Fikri Mülkiyet Hakları kültürünün kurum içindeki yayılımının sağlanması amaçlanır. Bu süreçte […]

PATENT GÖZÜYLE ENDÜSTRİ 4.0’A BAKIŞ

Endüstri 4.0, diğer adıyla 4. sanayi devrimi, aslında Endüstri 3.0 ile başlayan endüstrideki bilgisayar çağının dönüşümünü yansıtıyor. Endüstri 4.0 ile robotik, veri analitiği ve yapay zeka gibi kavramlar üzerinden fiziksel dünya dijital dünya ile harmanlanıyor.  Endüstri 4.0’ın ana unsurlarından olan ve endüstriyel nesnelerin (donanımların) interneti olarak adlandırılan IIoT (Industrial Internet of Things) sayesinde endüstriyel operasyonlardaki donanımlar birbirine bağlanıyor. Bu donanımlarda […]

KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Hepimizin malumu olduğu üzere devletimizin özellikle ekonomik büyüme için önemli hedefleri bulunmakta. Bu noktada dünyaca bilinen bir gerçek var. Katma değerli ürün ve hizmetler ortaya koyamayan, sadece önceden var olanı üretmeye dayalı ekonomiler “orta gelir tuzağına” düşüyor ve kişi başına gelirleri 10.000 dolar seviyelerinde sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla işletmeler olarak hem kendimiz hem de ülkemiz için […]

AŞI VE PATENT – PATENTLER İNSANLIĞA KARŞI …

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci hem iş hem de sosyal hayatımızda önemli değişikliklere ve birçok tartışmaya yol açtı. Joe Biden’ın “aşılardaki fikri mülkiyet haklarından (özellikle patent hakları) feragat edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamasından sonra nur topu gibi bir gündemimiz daha oldu. Patentler insanlığa karşı … Peki durum gerçekten böyle mi? Gerçekten özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte […]

KAMU DESTEKLİ PROJELERDE PATENT HAKKI

Uzun yıllardır çıkması beklenen, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 10.01.2017 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6769 numaralı SMK 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerin (KHK) yerini aldı. Yeni SMK’nın 122. Maddesinde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise Kamu Destekli projelerde ortaya çıkan buluşların hak paylaşımına ilişkin. […]

BULUŞTAN PATENTE GİDEN YOL

Dünyada yılda 2.5 milyondan fazla patent başvurusu yapılırken burada ülkemizin payı her geçen yıl artsa da hala binde ikiler civarında.