KAMU DESTEKLİ PROJELERDE PATENT HAKKI

Uzun yıllardır çıkması beklenen, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 10.01.2017 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6769 numaralı SMK 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerin (KHK) yerini aldı.

Yeni SMK’nın 122. Maddesinde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise Kamu Destekli projelerde ortaya çıkan buluşların hak paylaşımına ilişkin. Ön bilgi ve iyi haber olarak, bu maddedeki hükümler Ar-Ge ya da Tasarım merkezleri ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, kamu desteğiyle bir sözleşme çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalar veya proje bazlı olmayan kamu destekleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için geçerli değil.

Bu şartın dışındaki Kamu Destekli projeler neticesinde ortaya çıkan tüm buluşlar için buluşu yapan tarafa şu görevler düşüyor:

  • Ortaya çıkan buluş en kısa sürede desteği sağlayan kamu kurumuna bildirilmelidir.
  • Buluş yapan taraf söz konusu bildirimden itibaren en geç 1 yıl içerisinde buluş üzerinde bir hak talebi varsa bunu kamu kurumuna bildirmelidir ve ardından yönetmelikte öngörülecek bir süre içerisinde patent başvurusunu yapmalıdır. Aksi durumda kamu kurumunun buluşa patent ya da faydalı model başvurma hakkı doğmaktadır.
  • Proje desteğinden faydalanan taraf buluş üzerinde hak sahipliği talep etmesi hâlinde desteği sağlayan kamu kurumu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olmaktadır. Bu haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkün olabilmektedir.

Bunu bir örnekle açıklamak istersek, bir Ar-Ge merkezi iseniz burada örneğin Tübitak Teydeb programı (örneğin 1501) desteğiyle ilişkisi olmayan projeler (örneğin Ar-Ge merkezi projeleri) neticesinde ortaya çıkan buluşlar için yukarıdaki hükümler geçerli değildir.

Kamudan aldığı desteklerle buluş geliştiren tüm kurumlara bu önemli hususta dikkat etmelerini önemle tavsiye ederim. Bizler de hukuk ekibimizle birlikte kurumların Fikri Haklarını hukuki güvence altına alacak tüm mekanizmaları şirketler içinde kurmaktayız.

En derin sevgi ve saygılarımla

Steroid Fiyatları 2024