PATENT ALANLAR DAHA AZ VERGİ ÖDÜYOR

Ar-ge ekosistemini destekleme amacıyla çok sayıda destek ve teşvik uygulaması bulunmakta. Bunlardan biri de 2015 yılında hayatımıza giren ve 2016’da uygulaması daha da kolay hale getirilen Sınai Mülkiyet Haklarına Dayalı istisna teşviki.

Bu önemli teşvik sayesinde, eğer patent ya da faydalı model tescilli bir buluşunuzu ticarileştirdiyseniz, buradan elde ettiğiniz kazançlarınız için %50 oranındaki bir kurumlar vergisi istisnasından faydalanmanız mümkün. Bu bazı şirketler için yüzbinlerce, hatta milyonlarca liralık vergi avantajı anlamına geliyor ve her geçen yıl daha çok işletme bu imkandan faydalanıyor.

Konuyu biraz daha açarsak, şu 4 şartın tamamını karşılıyorsanız bu vergi istisnasını mutlaka gündeminize alın derim.

  • Bir İncelemeli Patent belgeniz ya da olumlu araştırma sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilmiş bir Faydalı Model belgeniz varsa
  • Söz konusu patent ya da faydalı model belgeleriniz hala geçerliliğini koruyorsa
  • Patente/Faydalı modele konu buluşun Ar-Ge faaliyetlerini (varsa yazılım geliştirme faaliyetleri de dahil) Türkiye’de gerçekleştirdiyseniz
  • Patente/Faydalı modele konu buluşun üretim faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştiriyorsanız

İstisnaya konu edilebilecek gelir kalemlerini de daha detaylı şekilde aşağıda sizler için listeledim:

  1. Buluşun Türkiye’de seri üretime tabi tutularak satılması halinde elde edilen kazançlar
  • Buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç
  • Patentin/Faydalı Modelin lisanslanması ya da devri neticesinde elde edilen kazançlar (bu kazanç kalemi için KDV istisnası da vardır)
  • Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar

Burada bence en çok üzerinde durulması gereken kalemler 1 . ve 2. maddelerdeki gelir kalemleri. Çünkü ülkemizde patentini satan ya da kiralayan şirket az olsa da çok sayıda şirket patent ya da faydalı model tescilli ürünlerini satıyor ve bu satışlardan bir kar elde ediyor.

Burada bir konuyu da netleştirmek isterim. Sattığınız ürünün sadece bir kısmı patente ya da faydalı modele konu ise, bu durumda tabii ki vergisel fayda da buluşa atfedilen kazanç üzerinden oluyor. Örneğin, bir metal işleme tezgahını üretip satıyorsunuz ama burada tezgahın sadece sac besleme kısmı üzerinde bir patentiniz var. Bu durumda tabi ki istisna tezgah satışının karı için değil o karın sac besleme kısmına atfedilen kısmı için uygulanıyor.

Bu vergi teşviki uygulaması buluşa atfedilen kazancın hesaplanması kısmı da dahil kıdemli patent vekilleri ve vergi alanında deneyimli Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan bir takım yapılmakta ya da ben böyle olmasını önemle tavsiye ediyorum.

Bu vergi teşvikinin tüm detaylarını bu kısa yazıda ele almak mümkün değil ama kritik tüm noktalarını da vurgulamaya çalıştım. Tabi ki konu hakkında sorularınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz.

Umarım faydalı bilgiler aktarabilmişimdir.

Sevgi ve saygılarımla