MADDE MADDE TASARIM TESCİLİ

Okumada kolaylık olması açısından tasarımlarla ilgili temel konular aşağıda kısa maddeler halinde listeledim.

Genel Bilgi

 • Kanundaki tasarım tanımı “Ürün üzerindeki süsleme, çizgi, şekil, biçim, renk, yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünüm” şeklindedir.
 • Tescil süreci ortalama 12 aydır. Yenilik araştırması yapılır ve resmi kurumdan red ya da 3. kişilerden itiraz gelmezse tescil gerçekleşir.
 • Tasarım tescilleri 5 yılda bir yenilenir, koruma süresi 25 yıldır.
 • Bilinen dini, kültürel, tarihi işaretler tescil edilemez.
 • Tasarım tescili fonksiyonelliği korumaz. Boyut ve malzeme değişikliği Tasarım Tescilini delemez. Ama şekilde/dokuda farklılıkla tasarım tescili aşılabilir

Başvuru ve Tescil Süreci

 • Bir tasarımın tescil edilebilmesi için dünyada yeni olması ve kullanıcı üzerinde yaratılan genel izlenim açısından ayırt edici özellikte olması gerekmektedir.
 • Tasarımlar için Locarno Sınıfları adı verilen bir uluslararası sınıflandırma sistemi mevcuttur. (Örn Mefruşatlar 6. sınıf, Giyim-Tuhafiye 2. sınıf gibi)
 • Aynı ana Locarno Sınıfında olmak kaydıyla (örneğin 6. sınıf) tek dosyada çoklu tasarım sunmak mümkün (örnek mefruşat (masa, sandalye) ya da tekstil ürünleri (elbise, şapka gibi)
 • Başvuru için üretmiş olma zorunluluğu yoktur, bilgisayar çizimi de yeterlidir.
 • Birleşik bir ürünün görünmeyen parçalarına tasarım tescili alınamaz (Örnek bir fren balatası)
 • Kamuya sunumla başlayan 3 yıllık tescilsiz tasarım koruması imkanı mevcuttur.
 • Tescil süreci:  Başvuru, şekli İnceleme, detaylı inceleme, kabul/red kararı, bültende yayın ve itiraz süreci, tescil belgesinin gelmesi
 • Başvuru için tasarım örneği ve başvuru sahibi bilgileri yeterlidir. Vekil kullanmayacaksanız elektronik imza da gerekmektedir.
 • Tescil süreci 12-14 ay içinde tamamlanır. Red ve/veya itiraz olması durumunda süreç 6-12 ay daha uzayabilmektedir.
 • Her 5 yılda bir yenileme yapılması gerekir.
 • Yurt içi ve Yurt dışı tasarım tescil maliyetlerinin yarısı Kosgeb tarafından ödenmektedir. (Kosgeb Sınai Mülkiyet Desteği)

Yurt dışında Tescil

 • Her tasarım başvurulduğu ülke için geçerlidir. Yurt dışında koruma için ilave aksiyon alınmalıdır.
 • Lahey Anlaşması ile farklı coğrafyalarda tasarımları tescil etmek mümkündür.
 • EUIPO’ya yapılan RCD başvurusu ile tek başvuruyla tüm AB üyelerinde tasarım tescili de mümkündür.
 • EUIPO’nun Design View sistemiyle kısıtlı bir veri bazında da olsa yurt dışı tasarım araştırması yapılabilir.

Hukuki Haklar

 • Tasarım uyuşmazlıkları şikayete bağlıdır. Siz bir şikayette bulunmayınca yargı makamları harekete geçmez.
 • Tasarım başvurusu yayınlandıktan sonra 3. kişilerin sorumluluğu başlar ama dava tescil belgesi gelince açılabilir.
 • Taklitçilere karşı sadece hukuk davası açılabilir. Ayrıca tespit davası ile tecavüzün ön tespiti mümkündür.
 • Hukuk davalarının neticesinde mal toplatma, üretimi durdurma, yoksun kalınan kazancın tazmini gibi yaptırımlar uygulanabilir.
 • Sanat eseri niteliğindeki tasarımlar Telif Hakkı kapsamına da dahil olabilir. Bu durumda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu üzerinden de yaptırımlar uygulanabilmektedir.
 • Telif Hakkı ve Tasarım koruması birbirine halel getirmez.

Tavsiyeler

 • Başvuru öncesi yetkin bir Patent Firmasına ön araştırma yaptırmanız faydalı olabilir.
 • Tasarım tescili kadar tescilli bir tasarımı ihlal edip etmediğiniz konusunda da hizmet alın
 • Aylık tasarım bültenlerini takip edin, rakiplerinizin neler yaptığını izleyin, sorun yaratacak başvurulara itiraz edin
 • İhracat yapıyorsanız mutlaka pazarınız olan ülkelerde de tasarımlarınızı tescil ettirin.
 • Başvuru öncesinde tasarımlarınızı hakla açmayın, aksi durumda yenilik şartı sağlanmamış olur.
 • Tasarımlarınız aynı zamanda bir fonksiyonellik de sağlıyorsa faydalı model/patent başvurusunu da düşünün.

En derin sevgi ve saygılarımla

Steroid Fiyatları 2024