MADDE MADDE PATENTLER VE FAYDALI MODELLER

Patent ve Faydalı Model konusu belli noktalarda komplekslik içerebilmekte. Ancak bizlerin görevi bu kompleks bilgiyi olabildiğince sade ve anlaşılır şekilde topluma aktarabilmek. O yüzden aşağıda bu husustaki temel konuları kısa maddeler halinde listeledim.

Genel Bilgi

 • Herhangi bir teknik soruna sağlanan tüm çözümler buluştur. Basit bir yenilik bile bir buluş olabilir.
 • Buluşlar Patent ve Faydalı Model iki ana koruma enstrümanı ile korunabilir.
 • Patent ve Faydalı Model buluşlarının izinsiz kopyalanması önleyebilme amacıyla buluş sahiplerine sağlanan, güçlü bir hukuki koruma enstrümanıdır.
 • Teknik bir problemi çözmesi şartıyla her türlü buluş patent ya da faydalı model koruması alabilir.

Tescil Kriterleri ve Süreçler

 • Patentlenebilirlik kriterleri şunlardır: Dünya çapında yeni olma, o teknikte uzman bir kişiye aşikar bir çözüm olmama ve sanayiye uygulanabilir olma
 • Faydalı modeller için aşikar olmama şartı aranmaz. Böylece daha mütevazi buluşlar patent koruması alamasa dahi Faydalı Model korumasından faydalanabilir.
 • Patent 20 yıla kadar koruma sağlar, tescil süreci ortalama 2-3 yıl sürer.  Faydalı Model 10 yıla kadar koruma sağlar, tescil süreci ortalama 1.5 yıldır.
 • Koruma başvuru ile beraber başlar, hukuki haklar ise tescil belgesi geldikten sonra geriye dönük olarak taklitçilere karşı sürülebilir.
 • Hakkın devamı için yıllık yenileme ücretlerinin de ödenmesi gerekmektedir.
 • Şu konular için herhangi bir koruma alınamaz:
  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller ve yazılımlar,
  • Tedavi usulleri
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 • Patent yada Faydalı Model sürecinde en kritik aşama başvurusu yapılacak patent tarifnamesinin profesyonel ve teknik alanda (mühendislik gibi) eğitim görmüş bir patent vekilince hazırlanmasıdır.
 • Patent vekili buluşunuzu olabilecek en geniş korumayı sağlayacak şekilde tüm detayları tarif etmektedir. Patent tarifnamesinin en kritik kısmı İstemler kısmıdır. Buradaki yapılan tanımın kolay delinememesi patentin gücünü ortaya koymaktadır.
 • Ayrıca başvuru öncesi kapsamlı bir yenilik araştırması da yapılmalıdır. Böylece gereksiz süreç ve maliyetlerin önüne geçilmiş olacaktır.
 • Yurtiçi/Yurtdışı Patent ve Faydalı Model maliyetleri Tübitak ve Kosgeb’in ilgili destek programlarınca belli oranlarda desteklenmektedir. Detaylar için patent vekilinize danışabilirsiniz.

Patent Almak Ne Sağlar?

 • Ar-Ge’nizin sigortasıdır, taklitlerin önüne geçer
 • Rakipleriniz neler yapıyor, teknoloji nereye gidiyor görme şansı yakalarsınız.
 • Lisanslardan gelir sağlarsınız.
 • Rakiplerinizi yavaşlatır, zaman kazandırır.
 • Teknoloji hedeflerinize ilerlerken önünüzdeki engelleri görürsünüz.
 • Tercih edilmenizi sağlar, marka değerini artırır.
 • Hukuki saldırılara karşı bir savunma kalkanınız olur.
 • Birçok devlet desteği ve vergi muafiyetlerine erişim hakkı verir.
 • Çalışanlar için bir patentte buluşçu olarak yer almak iyi bir kariyer kriteridir. Ayrıca şirket ödül mekanizmasından faydalanılır.
 • Patent kültürü ile patent ihlallerinin de büyük oranda önüne geçilir.

Yurtdışında Tescil

 • Bir ülkede yapılan bir patent başvurusu sadece o ülkede geçerlidir. Türkiye’deki başvurudan sonra en geç 12 ay içinde yurtdışına başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yurtdışı koruma şansı kalmamaktadır.
 • Çok sayıda ve/veya farklı coğrafyalar koruma isteniyorsa toplu başvuru sistemleri (PCT, Avrupa Patenti, Avrasya Patenti gibi) tercih edilmelidir. Bu süreçte patent vekiliniz size en doğru yol haritasını önerecektir.

Tavsiyeler

 • Başvuru öncesinde kesinlikle buluş fikrinizi kamuya açmayın. Aksi takdirde fikrinizi koruma şansını kaybedebilirsiniz.
 • Patent almak için sıfırdan bir şey geliştirmek gerekmez. Ticari getirisi olacağına inandığınız basit bir geliştirme bile faydalı model veya patentle korunabilir.
 • Mümkünse, buluşlarınız için daha piyasaya sürmeden patent başvurusu yapınız. Sonuçta, bir buluşa patent almak için onun üretmiş olma zorunluluğu yoktur.
 • Ar-Ge yapıyorsanız mutlaka Ar-Ge öncesi kapsamlı bir patent araştırması yaptırın. Böyle bir araştırma Amerika’yı yeniden keşfetme riskini ortadan kaldıracaktır.
 • Rakiplerinizin ve sektörünüzün patent aktivitelerini takip edin, böylece son gelişmelerden erkenden haberdar olsun. Patent firmalarının teknoloji takibi hizmeti size istediğiniz çözümü sunacaktır.
 • Firmanızda mutlaka fikir cazibe merkezleri oluşturun, insanların fikirlerini sizde çalışırken sizinle paylaşmasını sağlayın
 • Bir konuya patent almış olmanın, başka bir patenti ihlal etmediğiniz anlamına gelmediğini çok iyi bilin. Dolayısıyla, gerektiğinde Üretim Serbestliği Çalışması yaptırın.
 • Eğer ihlal ettiğiniz bir patent var ama siz bir şekilde bu ürünü üretmek istiyorsanız, patentin etrafından dolaşabilme çözümleri noktasında patent vekilinizden destek isteyin. (design around çalışmaları)
 • Yurtdışı fuarlara katılırken patent ihlal risklerini önceden tespit edin, koruyucu mektup çalışmasını vekilinize yaptırın.
 • Patent süreçlerinde hatanın telafisi yoktur. Yetkin olmayan bir patent vekili bir buluşu heba edebilir. Bu yüzden çalışacağınız patent vekilini çok dikkatli seçin
 • Fikri Haklarla ilgili temel eğitimleri alın, böylece temel kalite kriterlerini öğrenin ve aldığınız hizmeti bu yönde sorgulayın.

En derin sevgi ve saygılarımla

Steroid Fiyatları 2024