Patente Dayalı Kurumlar Vergisi İstisnası

PATENTE DAYALI KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 

Her yıl Nisan ayında beyannamesi verilen Kurumlar Vergisinden, İncelemeli Patent ya da olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgeniz varsa, %50 oranında muaf tutulabileceğinizi biliyor musunuz?

Kurumlar vergisi muafiyeti hangi kazançlar için sağlanabilir?

  • Patente/Faydalı Modele konu buluşun Türkiye’ de üretilip satılması halinde elde edilen kazançlar
  • Patentin/Faydalı Modelin lisanslanması veya devri yoluyla elde edilen Kazançlar
  • Patente konu olan ve Türkiye’ de gerçekleştirilen üretim süreciyle üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlar
  • Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar

Ayrıca Patent/Faydalı Modele ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışından doğan kazançlar da KDV’ den istisna tutulmaktadır.

*İstisna uygulaması 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlar için ve bu kazançların sadece buluşa atfedilen kısımları için geçerlidir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için info@erdemkayapatent.com irtibata geçebilirsiniz.