Neşe KİRACI
Yönetici | Yurt İçi Marka - Tasarım Birimi
Marka Vekili

Anadolu Üniv. / İİB Fak. / İşletme bölümü mezunudur.