Nagihan BAYRAK
Müdür | Mali ve İdari İşler Bölümü
Mali Müşavir

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F / Maliye bölümü mezunudur.

İngilizce bilmektedir.