Hizmetlerimiz

  1. Home
  2. /
  3. Hizmetlerimiz

Güzel fikirler ve bu fikirleri üretenler ülkemizin en önemli milli servetlerinden biridir.

Bizler de tüm hizmetlerimizi güzel fikirleri büyük değerlere dönüştürme motivasyonumuzla kurguladık. Bu noktada Erdem Kaya Patent olarak Fikri Hakların her alanında (marka, patent, tasarım, telif gibi), ön araştırmalardan başvurulara, rakip-sektör izlemelerden hukuki-teknik danışmanlığa ya da değerlemeden kapsamlı eğitimlere kadar uzanan geniş bir aralıkta hizmet vermekteyiz.

Elektronikten kimyaya farklı alanlardaki tecrübeli patent vekillerimiz; buluşlarınıza hak ettiği korumayı sağlamak için çalışıyor.

Buluşlar sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmaz, ülkelerin dünyada öncü ekonomiler arasına girmesinde ve bunun bir sonucu olarak toplumsal refahın artmasında çok önemli rol oynarlar. Buluşların ticari değerlere dönüşmesi yolunda, Erdem Kaya Patent olarak patent denince akla gelen birçok şirket ve üniversiteye yıllardır danışmanlık yapmaktayız.

Hizmetlerimiz:
• Yurt İçi / Dünya Çapında Patent Ön Araştırmaları
• Yurt İçi Patent / Faydalı Model Başvuruları
• Yurt Dışı Patent / Faydalı Model Başvuruları (Ülkesel, Pct, Avrupa, Avrasya, Afrika)
• Başvurudan Tescile Tüm Sürecin Takibi
• Yenileme Takibi
• Patent İnceleme Raporlarına Karşı Savunma Hazırlama
• Patent İhlal Analizleri
• Üretim Serbestliği Raporları (Freedom to Operate) Hazırlama
• Patentin Etrafından Dolaşma Hizmetleri
• Tekniğin Bilinen Durumunu Belirleme
• Patentlenebilirlik Raporu Hazırlama
• Patent Çürütme Hizmetleri
• Bilirkişi Raporları
• Patent Davaları İçin Teknik-Hukuki Rapor Hazırlama
• Gelen İtirazlara Cevap Verilmesi
• Aylık Patent Bazlı Teknoloji / Rakip Takibi İzleme (Türkiye ve Dünya Çapında)
• Benzer Patent / Faydalı Model Başvurularına İtiraz Edilmesi
• Değişikliklerin Resmi Sicile İşlenmesi

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Tecrübeli avukat ve marka vekillerimiz, size en doğru tavsiyeyi vermek için hazır.

Her işletme bir süre sonra ürün ve hizmetlerine verdiği isimle özdeşleşir ve ismin gerek fiziksel gerekse sanal ortamda kullanımının kendi tasarrufunda olmasını ister. Marka ve alan adı tescili böyle bir tasarrufu hak sahiplerine sağlamakla beraber, bu sadece uzun bir yolun başlangıcıdır.

Erdem Kaya Patent olarak çok sayıda markanın yurt içi ve yurt dışında tescilini sorunsuzca gerçekleştirmiş ve ülkemizin bir çok tanınmış markasının sorumluluğunu başarıyla üstlenmiş avukat ve marka vekillerine sahibiz.

Amacımız her zaman bir tarafta hukuki riskler ve diğer tarafta zaman-maliyet dengesini gözeterek markalaşmanın her aşamasında müşterilerimize en doğru yol haritasını sunabilmektedir.

Hizmetlerimiz:
• Yurt İçi / Yurt Dışı Marka Ön Araştırmaları
• Tescil Edilebilirlik Analizleri
• Yurt İçi Marka Başvuruları
• Yurt Dışı Marka Başvuruları (Ülkesel, Madrid ve CTM)
• Başvuru Sonrası Süreç Takibi
• Yenileme Takibi
• Ret Kararlarına Savunma Hazırlama
• Gelen İtirazlara Cevap Hazırlama
• Aylık Benzer Marka İzleme
• Benzer Markalara İtiraz Edilmesi
• Değişikliklerin Resmi Sicile İşlenmesi
• Tanınmış Marka Başvuruları
• Coğrafi İşaret Başvuruları
• Alan Adı Ön Araştırmaları
• Yurt İçi / Yurt Dışı Alan Adı Tescil Başvuruları
• Alan Adı Yenileme Takibi
• Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Önceliğimiz; özgün tasarımlarınızı ve eserlerinizi
en etkin şekilde korumak.

Birçok son kullanıcı ürünün fonksiyonelliğinin ötesinde tasarımını da dikkate alarak satın alma kararını vermekte, hatta bazı durumlarda ürünün görselliği fonksiyonelliğinin de ötesine geçmektedir. Bu nedenle, ticari başarıya ulaşan özgün tasarımlar sıklıkla taklit edilmektedir.

Taklitlerin önüne geçebilmek için estetik tasarımlarınızı “Endüstriyel Tasarım Tescili” ile koruma altına almanız gerekmektedir. Benzer şekilde oluşturduğunuz eser niteliğinde görsel ve yazılı unsurlar (resim, yazılı eserler ve yazılımlar) özellikle sanal ortamda sıklıkla başkaları tarafından izinsiz kullanılmaktadır.

Hizmetlerimiz:
• Yurt İçi / Yurt Dışı Ön Araştırmalar
• Tescil Edilebilirlik Analizleri
• Tasarım İhlal Analizleri
• Yurt İçi Endüstriyel Tasarım Başvuruları
• Yurt Dışı Endüstriyel Tasarım Başvuruları (Ülkesel, Lahey ve RCD)
• Başvurudan Tescile Tüm Sürecin Takibi
• Yenileme Takibi
• Ret Kararlarına Karşı Savunma Hazırlama
• Gelen İtirazlara Cevap Verilmesi
• Aylık Tasarım Başvurularını İzleme (Sektörel, Rakip Bazlı)
• Benzer Tasarım Başvurularına İtiraz Edilmesi
• Derinliklerinde Resmi Sicile İşlenmesi
• İsteğe Bağlı / Zorunlu Telif Hakkı Tescil Başvuruları
• Barkod Tescilleri

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Copyright © ya da Türkçe ifadeyle Telif Hakkı kavramını patent-markalarla ilgili Sınai Haklardan ayıran en önemli fark, patent kanunuyla korunması mümkün olmayan fikir ve sanat eserlerine yönelik bir “fikri hak” olmasıdır.

Erdem Kaya Patent olarak şu anda çok sayıda müvekkilimize ortaya çıkardıkları yazılımların veya diğer eserlerin koruma altına alınması konusunda hizmet vermekteyiz. Ayrıca, telif hakları ve özellikle de bilişim hukuku konusunda uzman hukuk ekibimiz sayesinde her türlü ihtilaf durumunda müvekkillerimiz bizden etkin bir hukuk desteği de alabilmektedir.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Hukuk ve mühendisliği aynı potada eritiyor ve bundan güçlü bir sinerji çıkarıyoruz.

Fikri haklarınızı tescil ettirmek kadar bu haklarınızı etkin şekilde korumak da önemlidir.

Bu koruma yalnızca, hukukun son derece özel ve derinlikli alanında tecrübesi olan avukatlarla mümkündür.

Bizler de; müvekkillerimize yıllardır en doğru hukuki tavsiyeyi sağlamaya büyük özen gösteren, tecrübeli hukukçularla çalışmanın gururunu yaşamaktayız.

Hizmetlerimiz:
• Fikri Hak Dedektifliği Hizmetleri
• İhtar Çekme
• Tespit Davaları (Yerinde ya da İnternette)
• Tecavüz Davaları
• Hükümsüzlük Davaları
• Tazminat Davaları
• TÜRKPATENT Karar İptal Davaları (YİDK)
• Ceza Davaları
• Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
• Haksız Rekabet Davaları
• Telif Hakları Hukuku
• Bilişim Hukuku
• Lisans Sözleşmeleri
• Teknoloji Transfer Sözleşmeleri
• Alan Adı Uyuşmazlıkları (Yurt İçi, WIPO)
• Yurt Dışındaki Hukuki Süreçlerin Yönetimi

Yıllardır çok sayıda köklü kuruma (sanayi devleri, üniversiteler, teknoparklar gibi) Fikri Mülkiyetin her alanında danışmanlık veren bir kurumuz ve bu süreçte çok ciddi tecrübeler edindik. Tüm bu edinimlerimizi de temel ve ileri seviye “Fikri Mülkiyet Eğitim Modüllerimiz” ile paydaşlarımıza aktarmaktayız.

Eğitimlerimiz ülkemizde Fikri Haklar alanında tanınan ve ciddi uygulama tecrübesi bulunan danışmanlarımızca verilmektedir. Özellikle temel seviye eğitimlerde olabildiğince hukuki terimlerden uzak durulmakta, hedefe dönük örneklerle konu açılmakta ve en zor kavramlar bile basit ve anlaşılır bir dilde açıklanmaktadır.

Temel eğitimlerimiz sayesinde kurumlardaki buluş ve patent potansiyeli ortaya çıkmakta, patent verilerinden çok daha etkin şekilde faydalanılmaya başlanmakta ve bu da çok daha hedefe dönük ve hızlı Ar-Ge çalışmalarının önünü açmaktadır. İleri seviye eğitimlerimizle de bilfiil bir şirketin Fikri Haklar biriminde görev alabilecek yetkin insan kaynağı yetiştirilmesine destek olmaktayız.

Türkiye’de Fikri Haklar alanında en çok eğitim veren kurumlardan biri olarak, bugüne kadar 10.000’den fazla insana eğitimlerimiz vesilesiyle dokunduğumuzu da belirtmek isteriz.

TEMEL EĞİTİM MODÜLLERİMİZ

• Patent Farkındalık Eğitimi

• Patent Araştırması Ve Okuryazarlığı Eğitimi

• Patent Profesyonelliğine Giriş Eğitimi

• Workshop

DİĞER EĞİTİMLER

• Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Eğitimi

• Yeni SMK’da Çalışan Buluşları, Kamu Destekli Buluşlar ve Öğretim

• Elemanlarının Buluşları ve İlgili Uygulama Yönetmeliği Eğitimi

• Uygulamalı Patent Yazımı Ve İnceleme Raporlarına Cevap Eğitimi

• Yurt İçi/Yurt Dışı Sınai Mülkiyet Tescil Prosedürleri Eğitimi

• Patent Değerlendirme ve Değerleme Eğitimi

• Patentlerin Ticarileştirilmesi Eğitimi

• Yazılımların Telif ve Patent ile Korunması Eğitimi

• Marka-Tasarım Uzmanlığı Eğitimi

• Fikri Mülkiyet Yönetimi Ve Koruyucu Hukuki Önlemler Eğitimi

• Marka ve/veya Patent Vekilliğine Hazırlık Eğitimi

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Fikri Haklar (Marka, Patent vb) kurumların en değerli varlıklarından biri olduğu artık şüphe götürmez bir gerçek. Dünyadaki başarılı şirketlere baktığımızda istisnanız tamamının Fikri Haklarının değeri maddi varlıklarının değerinin çoğu zaman onlarca katı.

Ancak Fikri Hakların sadece bir belgeden ibaret olduğunu düşünürseniz, elinizdeki potansiyeli görememiş olursunuz. Oysa elinizdeki bu kıymetli varlığı algı yönetimi, itibar yönetimi, rakiplere gözdağı verme/yavaşlatma, hukuki saldırılara karşı savunma, taklitlerle tavizsiz mücadele etme gibi size pazarda ciddi avantaj sağlayacak amaçlarla hukuki ve etik sınırlar dahilinde her zaman kullanabilirsiniz.

İşte tam bu noktada Erdem Kaya Patent olarak sunduğumuz tamamlayıcı danışmanlık hizmetlerimizle sahip olduğunuz Fikri Haklarınızdan en yüksek faydayı elde etmenizi sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu hizmetlerimizin ana başlıklarını aşağıda görebilirsiniz. Herhangi bir hakkında ilave bilgi ve teklif almak isterseniz her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuda hazırladığımız bir makalemizi de şu linkten okuyabilirsiniz.

– Marka değerleme raporu hazırlama
– Patent değerleme raporu hazırlama
– Kurum içinde fikri haklar birimi kurma/sürdürme
– Fikri haklar prosedürünü/politika dokümanını hazırlama
– Fikri haklar birimi için insan kaynağı yetiştirme
– İşten ayrılma durumlarında geçici insan kaynağı sağlama
– Fikri haklar portföyünün bakımını ve kategorizasyonunu yapma
– Fikri haklardan vergi muafiyetleri elde edilmesini sağlama
– Patent saha (landscape) raporlarıyla teknoloji/pazar/rakip analizleri yapma
– Faaliyet serbestliği raporlarıyla patent ihlal risklerini belirleme,
– Patentin etrafından dolaşma çalışmalarıyla sizlere hareket alanı açma
– Patent verilerinden daha etkin faydalanmayı sağlayıcı eğitimler ve danışmanlıklar,

– Yurt dışı fuarlar için koruyucu mektup çalışmaları,
– Kurum içi kapsamlı tarama çalışmalarıyla fikri haklar envanterini çıkarma,
– Portföyünüzdeki değerli fikri haklar için (örneğin önemli bir patent) için lisansör-paydaş bulma amaçlı eşleştirme çalışmaları yapma,
– Fikri haklara ilişkin tüm sözleşmelerinizi hazırlama (lisans, ortak geliştirme, çalışan gibi) veya mevcut olanları kontrol etme,
– Hukuki ihtilaflarda entegre hukuk birimimiz üzerinden her türlü hukuki danışmanlık ve temsil hizmetini sağlama (ihtar, tespit, tecavüz, hükümsüzlük, arabuluculuk, haksız rekabet süreçleri gibi)

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Erdem Kaya Patent ile Sistem Global Danışmanlık stratejik ortaklığı olan SİSTEM GLOBAL BURSA A.Ş. Bursalı şirketlerin Ar-Ge Tasarım Merkezleri, TUBİTAK Fonları, Avrupa Birliği fonları, devlet destekleri, hibe ve teşviklere erişimini kolaylaştıracak.

Ar-Ge tabanlı hizmetler konusunda güçbirliği gerçekleştirdiğimiz Sistem Global Bursa A.Ş. aşağıdaki linkte yer alan hizmetlerle sanayide köklü bir geleneğe sahip olan Bursa’nın geçmişte elde ettiği kazanımlarını köklü ve bütünleşik uzmanlığı ile geleceğe taşımaya hazır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN…

TETRA Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Fikir, Sermaye ve Network Üçgeni…

Küreselleşen dünya ekonomisinde, rekabet gücü, yeni teknolojiler üretme ve bu yeni teknolojileri hızla yeni ürünlere ve üretim süreçlerine dönüştürme yeteneğine dayanmaktadır. Bugün tüm dünyada “yeniliğin” rekabet gücünün motoru olduğu genel kabul görmektedir. İşletmeler giderek artan rekabet ortamı karşısında ayakta kalabilmek için, bilgi ve bilgiye bağlı teknoloji üretmek veya ithal etmek zorundadırlar. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve yeni bilgi, uluslararası rekabet ortamında üretimin ön şartı olmuştur.

Türkiye’de ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün yönetme sürecinin özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak Türkiye ekonomisinin bilgi ekonomisine dönüşümü, gerekli teknolojik değişimin sağlanması, bunu sağlayacak olan Ulusal Yenilik Sistemi’nin ve girişimcilik ekosisteminin etkin şekilde çalışması ile mümkün olabilecektir.

Bilimsel ve teknolojik bilginin korunması, üretimi, yayılması, kullanılması ve sürdürülebilir olması kapsamında Ulusal Yenilik Sistemi’ni oluşturan kurum ve kuruluşlardan teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan firmalar (ve bu firmaların oluşturduğu ağlar),fonlar, kamu ve özel kesim firmaları, teknolojik yenilik faaliyetlerinin yürütülmesinde ve yeniliklerin ticari uygulamaya geçirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Her geçen gün hızla ilerleyen Teknolojik gelişimlerin ışığında, bilim insanları girişimci olmak için büyük uğraşlar vermekte ve uzun süreli yorucu çalışmalar gerçekleştirmektedir. Fakat en büyük sorunları fikirlerini veya ortaya çıkardıkları yenilikleri nasıl ticarileştirmeleri gerektiğini bilmemeleridir.

Çünkü ticari bir faaliyet olan girişimcilik ekosisteminin yarısı girişimci insanlar ve onların fikirleriyse diğer yarısı da bu fikirlere para yatıracak ve kalkındıracak olan yatırımcılardan oluşmaktadır.

Bu bağlamda TETRA servisimiz ile bilim insanlarının, şirketlerin ya da bağımsız mucitlerin özellikle orta ve ileri seviye teknolojik alanlardaki çözümlerinin ticarileşmesi sürecine katkı koymak istemekteyiz. Bunun için farklı teknolojik alanlara ilgi duyan sermaye ve/veya network sahiplerinden oluşan ulusal ve uluslararası bir işbirliği ağı kurduk ve bu ağı sürekli genişletmekteyiz.

İlgili Hizmetlerimiz

TETRA servisimiz kapsamında çok sayıda hizmet kalemimiz bulunmaktadır. Aşağıda sadece en sık talep edilen hizmet kalemleri verilmiştir. Daha detaylı bilgi ve teklif istemek için bizi arayabilir ya da buraya tıklayarakmesaj gönderebilirsiniz. Talebiniz alınır alınmaz uzmanlarımız sizinle irtibata geçecektir.

•Olgunlaşma aşamasında olan buluş veya ürünlere ilişkin teknik, hukuki ve pazar analizlerinin yapılması,
•Buluşlara ilişkin fikri hakların (özellikle patentler) değerleme işleminin yapılması
•Buluş sahipleri ile ticarileştirme sözleşmesi kapsamında anlaşma yaparak süreç yönetimi adımlarını belirleme ve süreci yönetme,
•Buluşun etkin olacağı sektörleri tespit ederek, pazar potansiyelini belirlemek üzere uzmanlarla birlikte çalışma,
•Bilim odaklı girişimciliği destekleyen, yeniliklerin faydaya dönüşmesini ve ticarileşmesini sağlayan uluslararası platformlar, şirketler, vakıflar, fonlar ve yatırımcılarla bağlantı kurma ve işbirliği yapma,
•Buluşlara ilişkin fikri hakların kiralama (lisans) ve satış (devir) müzakerelerini yürütme,
•Buluş Sahibi adına tüm yazışmaları, görüşmeleri ve anlaşmaları yapma,

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…