Avrupa Patenti Validasyonları’nda Londra Anlaşması’nın Etkisi

Bilindiği üzere, bir Avrupa Patent Başvurusunun tescili yayınlandıktan sonra korumanın ülkelerde devam edebilmesi için 3 ay içerisinde EPC’ye üye ülkelerden ya da extension/validation ülkelerinden talep edilenlere validasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Avrupa Patent Validasyonu işleminin gerçekleştirilebilmesi için, genel olarak ilgili ülkede tescilli tarifname ülkenin resmi diline çevrilmekte, eğer bir resmi validasyon harcı tanımlanmış ise bu ücret yatırılmakta ve başvuru gerçekleştirilmektedir. Eğer yıllık ücretin ödenme vakti geldiyse bu ödeme de göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak Article 65 EPC kapsamında Avrupa Patentinin çevirisinin ülkelerin Resmi Ofislerine sunulması konusunda çeviri ile ilgili ücretlerin azaltılabilmesi için Londra Anlaşması olarak anılan bir anlaşma düzenlenmiştir ve 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe konmuştur.

Londra Anlaşması’na göre EPO’nun İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak belirlenmiş 3 resmi dilinden biriyle uyumlu olan resmi dile sahip üye ülkelerde çeviri gereksinimi bulunmamaktadır ve sadece yıllık ücretlerin yatırılması ile koruma elde edilebilmektedir.

EPO’nun resmi dilleriyle uyumlu olmayan resmi dile sahip ülkelerin bir kısmında ülkenin resmi diline sadece istemlerin çevirisinin sunulması yeterli olmaktadır. Ancak bunun kabul edilebilmesi için Avrupa Patenti’nin, ülkenin EPO’nun resmi dillerinin içinden belirlediği bir dilde tescil almış olması ya da validasyon sırasında tarifnamenin bu dile çevrilerek sunulması gerekmektedir. Bir başka deyişle, Avrupa Patentine ait istemlerin çevirisi ülkenin resmi dilinde sunulabilirken tarifname de aynı zamanda ülkenin kabul ettiği İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinde çevrilmelidir.

Böylelikle patent sahipleri, Londra Anlaşması ile Avrupa Patentlerinin EPC’ye üye ülkelerde geçerliliğini sağlayabilmesi için teşvik edilmektedir.

Daha detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

Patent Vekili

Gülhan Çiçek Bölükbaşı