“Bölgesel bir patent başvurusu yapıldığında ilk akla gelen sorulardan birisi “ülkelere girişler yapılana kadar bir korumam ve olası patent ihlallerine karşı bir yaptırımım olabilecek mi” oluyor.

Bir Avrupa patent başvurusu Article 67 (1)’e göre yayınlandığı an EPC’ye üye ülkelerde geçici korumayı elde etmekte ve henüz incelemenin yapılmadığı ülkesel bir başvurunun elde ettiği haklara sahip olmaktadır. Bir başka deyişle yayınlanan bir Avrupa patent başvurusu yayınlanmış ülkesel başvurulardan daha az bir korumaya sahip değildir. Bu durumdaki bir başvuru sahibi, başvuru tescillendiği takdirde ilgili ülkede o ülkenin kanunlarına göre başvuruyu ihlal eden taraftan bir tazminat isteyebilir. İhlal için tazminat talebi tescil ve ilgili ülkeye validasyonundan sonra Avrupa Patent Başvurusunun yayın tarihinden itibaren olacak şekilde geçmiş tarihli olarak yapılabiliyor.

Peki, geçici korumaya sahip olabilmek için başvurunun sadece yayınlanması yetiyor mu? Avrupa Patent başvurunuz yayınlandıktan sonra koruma talep ettiğiniz ülkenin resmi dili başvurunuzun dili ile aynı değilse, Article 67 (3)’e göre istemlerin ilgili dilde tercümesi yayınlanana kadar geçici koruma henüz elde edilmemiştir. Geçici korumayı ancak istemlerin o ülkedeki resmi dile tercüme edilmesi ve yayınlanması ile elde edebiliyorsunuz.

İşlerinizde kolaylık ve başarı dilerim.

Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş.

Gülhan Çiçek Bölükbaşı
Patent Vekili / Avrupa Patent Vekilliği Proje Sorumlusu