Çalışan ve Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar için Uygulama Kılavuzları Yayımlandı
01 Temmuz 2020

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) ve 29.09.2017 tarihli Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelikte düzenlenen “çalışan buluşları” ve “yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar” ile İlgili Maddelerinin Uygulamasına İlişkin Kılavuzlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlandı.

Bu kılavuzlar, ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermek ve uygulamalara rehberlik sağlamak amacıyla, ilgili paydaşların katılımı ve çalışma grubunun katkılarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kılavuz içerisindeki bilgiler, çalışan buluşları ve yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ile ilgili hükümler hakkında hukuki bir yorum getirmemektedir, yasal olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır, sadece tavsiye niteliğindedir. Dinamik bir yapıda olması öngörülen bu kılavuzların, ilgili paydaşlardan gelecek görüş, öneri ve uygulama örnekleri doğrultusunda güncellenmesi ve içeriğin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışan buluşları uygulama kılavuzu için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar uygulama kılavuzu için tıklayınız.